ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΧΙΟΥ

IMG_0418
IMG_0439
P1010561

Μόλις 3χλμ. από την πόλη, χτισμένο στο λόφο της περιοχής Φραγκο-μαχαλάς, με θέα όλη τη χώρα του νησιού βρίσκεται, το με πολλούς κόπους, ιδρώτα και λαχτάρα του αειμνήστου γέροντα Αγ. ΆΝΘΙΜΟΥ για την αποπεράτωση του, μοναστήρι της Παναγίας Βοήθειας.

Ένας μοναχός με πλούσια χαρίσματα, και θεραπευτικές ικανότητες, που μπορεί ο επισκέπτης της Μονής να λάβει γνώση μέσα από το ομώνυμο βιβλίο ‘Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ’.

Είναι από τα μοναδικά μοναστήρια, σε όλο τον Ελλαδικό χώρο που φιλοξενούσε 80 μοναχές με καθοδηγητή και πατέρα τους Τον γέροντα ΆΝΘΙΜΟ. Κατά την περιήγηση στον προαύλιο χώρο, νοιώθει κανείς τον χρόνο να σταματάει. Ένα φαινόμενο που είναι αισθητό σε κάθε επισκέπτη. Στο εσωτερικό του Ιερού ναού βρίσκετε η Κάρα του Οσίου. Πολλοί επισκέπτες κατά την είσοδό τους στο ναό, γίνονται μάρτυρες παράξενης ευωδίας, η οποία προέρχεται από το ιερό λείψανο του Αγίου.

Η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Χίου έχει αναπτύξει ένα πολύ σημαντικό (ποιοτικά και ποσοτικά) εκδοτικό έργο για τον Άγιο Άνθιμο της Χίου τον Θαυματουργό. Με τις πρεσβείες του Αγίου Ανθίμου έχουν γίνει και γίνονται αναρίθμητα θαύματα. Πολλά από αυτά έχουν καταγραφεί στις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παναγίας Βοήθειας στη Χίο, που αφορούν τον βίο και το έργο του. Σε αυτές τις εκδόσεις υπάρχουν πάμπολλες μαρτυρίες για τα θαύματα αυτά από λαϊκούς, Ιερείς, Μοναχούς κ.τ.λ. οι οποίοι τα έζησαν και τα κατέγραψαν στις σχετικές επιστολές τους. Υπάρχουν πολλές αναφορές σε θαύματα που ο Άγιος βοήθησε πολλές μητέρες να αποκτήσουν παιδί στο οποίο έδωσαν το όνομά του.

Οι εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παναγίας Βοήθειας στη Χίο συμπεριλαμβάνουν τις εξής:

– Ο Γέροντας Αρχιμανδρίτης Άνθιμος Κ. Βαγιάνος (1869-1960)

[μαρτυρίες/θαύματα]

– Διδαχές Πνευματικές. Άρτος Ζωής

[διδαχές του Αγίου από τους Λόγους του προς τις Μοναχές της Μονής]

– Ακολουθία του Αγίου Ανθίμου του Χίου του Θαυματουργού

– Κανόνας Παρακλητικός και Οίκοι του Αγίου Ανθίμου της Χίου του Θαυματουργού (και

σε CD)

– Κανόνας Παρακλητικός και Οίκοι της Παναγίας Βοήθειας (και σε CD)

Επίσης κυκλοφορούν και CD με ομιλίες του Αγίου.

 

Η Μακαριστή Ηγουμένη Βρυαίνη

 

Εγεννήθηκε στη Μ. Ασία (Καράβουρνα) στο τέλος της δεκαετίας, του 1910. Το όνομά της ήταν Νίκη. Ενωρίς έχασε τον πατέρα της, Μετά τους πρώτους διωγμούς ήλθε ορφανή πλέον περί το 1925 στη Χίο. Εφοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο και στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο. Ήταν επιμελής και άριστη μαθήτρια, αλλά δεν το ετελείωσε˙ εφοίτησε μέχρι και την πέμπτη τάξι˙ αφωσιώθηκε στην Παναγία μας.

 

Εγνώρισε τον Γέροντα, ο οποίος επροστάτευσε την οικογένειά της, έγινε μοναχή κατά τη δεκαετία του 1930. Εξελέγη ηγουμένη τον Δεκέμβριο του 1986. Εκοιμήθη τη 10η Φεβρουαρίου 2005.

Ήταν φύσις καλλιτεχνική˙ είχε το τάλαντο της ζωγραφικής και της καλλιγραφίας και ήταν διευθύντρια του «Πολυτεχνείου της Μονής». Συνέγραψε:

 

1. Ο Γέροντας, Αρχιμανδρίτης Άνθιμος Κ. Βαγιάνος (1963/1970/19982).

2. Οι Λόγοι του Γέροντος.

3. Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Ανθίμου του Χίου (1993).

4. Κανών Παρακλητικός και Οίκοι του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Ανθίμου της Χίου του θαυματουργού (2000).

5. Στοχασμοί – Ευχές – Προτροπές.

Στο διοικητικό της έργο εντάσσονται:

1. Η προσπάθεια αναγορεύσεως του Γέροντος ως Αγίου (1993)

2. Η ανέγερσις του ναου του Αγίου Ανθίμου στα πατρικά του κτήματα (1992)

Ήταν σκεύος εκλογής του Γέροντος. Ως ηγουμένη ήταν εντυπωσιακά προσιτή, φιλική, καταδεκτική, απλή. Η ταπεινοφροσύνη της αξιοθαύμαστη. Στις μοναχές στοργική και γλυκύτατη μητέρα, χαρούμενη, πρόθυμη πάντοτε να βοηθήση, να συμπαρασταθή, να ενισχύση, να συμμερισθή τον πόνο των μοναχών και των προσκυνητών. Ήταν μία όασις μέσα στη Μονή.

 

Ο Θεός την έχει ήδη αναπαύσει εν σκηναίς των δικαίων του και εκεί δέεται υπέρ της σωτηρίας πάντων ημών.